Home|Contact   
Algemene bezoekersvoorwaarden
Algemene bezoekersvoorwaarden

Algemene bezoekersvoorwaarden

Parkeren
Het parkeren van auto's dient te gebeuren op het grote parkeerterrein van Batavia Stad Factory
Outlet of in de VOC-parkeergarage. Er wordt parkeergeld gevraagd. Het is belangrijk dat u de
parkeerkaart meeneemt, anders komt u de VOC-parkeergarage niet meer binnen.
Het parkeren van Touringcars/Bussen kan op het plein naast de Mexx Outlet. De bezoekers kunnen
afgezet en opgehaald worden bij de ingang van de Bataviawerf.

Aanmelden en betalingen
Groepen en individuele bezoekers dienen zich te melden bij de kassa van de Bataviawerf. De
bezoeker rekent de kosten voor de tickets en de eventuele extra activiteiten af bij de kassa, tenzij
bij reservering met de afdeling reserveringen is afgesproken dat de betaling per factuur gaat. Bij
contante betaling worden biljetten van € 200,00 en € 500,00 niet geaccepteerd.
De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher
die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan als zodanig kenbare functionarissen,
suppoosten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt.
De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of
enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat het bezoek
aan de Bataviawerf plaats vindt.
Bij de kassa van de Bataviawerf kan betaald worden met pin, chip, creditcard en contant. Tevens is
de Bataviawerf acceptant van CKV bonnen.

Begeleiding
Bezoekers onder de 16 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een volwassene. Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op
het gedrag van door hen meegebrachte kinderen.

Algemene bepalingen
Roken is in alle gebouwen en op de schepen verboden. Alleen op punten waar asbakken staan mag
gerookt worden.
Groepen met een gemiddelde leeftijd van 18 jaar of jonger dienen altijd onder begeleiding te zijn.
Aanwijzingen van personeel dienen altijd te worden opgevolgd.
De Batavia is beperkt toegankelijk voor rolstoelers, scootmobielen en kinderwagens.
Bij het verlaten van de werf verliest het toegangsbewijs haar geldigheid. Indien u wenst terug te
keren dient u, uw toegangsbewijs bij de kassa te laten voorzien van een stempel waarna terugkeer
op dezelfde dag mogelijk is.
Foto en filmopnames mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, tenzij de afdeling
communicatie hiervoor schriftelijk akkoord heeft gegeven.

Aansprakelijkheid Bataviawerf
Een bezoek aan de Bataviawerf geschiedt geheel op eigen risico. De potentiële bezoeker kan de toegang tot de Bataviawerf worden ontzegd wanneer er niet voldaan
wordt aan de algemene bezoekersvoorwaarden en bij het aanbrengen van schade.
De Bataviawerf is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid
van derden.
Het is verboden de boegspriet, het want en de masten te beklimmen. De Bataviawerf is niet
aansprakelijk wanneer de bezoeker enig letsel oploopt als gevolg hiervan.
Indien de Bataviawerf goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze waar dan
ook door wie worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten, dan is de Bataviawerf nimmer
aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan.

Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen door de bezoeker kunnen worden afgegeven in het Tolhuis van de
Bataviawerf.
De Bataviawerf zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het
gevonden voorwerp te achterhalen en houdt hiertoe regelmatig contact met de plaatselijke politie

Klachtenprocedure
Hebt u een klacht dan kunt u deze schriftelijk, telefonisch of per email indienen.
Onze contactgegevens zijn:
Bataviawerf
Postbus 119
8200 AC Lelystad
E-mail: info@bataviawerf.nl
Telefoon: 0320 - 26 14 09

De medewerker die verantwoordelijk is voor het betreffende onderwerp zal uw klacht zo spoedig mogelijk, doch bij voorkeur binnen 7 dagen afhandelen. Indien het niet mogelijk is om uw klacht binnen deze termijn te behandelen, doet hij of zij u een schriftelijk voorstel over de verdere afwikkeling.
Indien u niet tevreden bent, kunt u schriftelijk bezwaar indienen bij de directeur van de Bataviawerf. De directeur reageert binnen 7 dagen schriftelijk over de verdere afhandeling.

 

 

Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter

Tweet wordt geladen...
Volg op Twitter >

Laatste Facebook bericht wordt geladen...
Volg op Facebook >

Copyright 2009 Bataviawerf, Ontwikkeling & Realisatie PM Webdesign, Swifterbant
Volg ons op Twitter
Bekijk ons op Flickr
Bekijk ons op You Tube