Home|Contact   
Waarom uw hulp?
Waarom uw hulp?

Onze projecten worden gerealiseerd met de inzet van deelnemers aan werkervarings- en scholingstrajecten en doen echt iets met mensen:

● Onze scheepsbouwprojecten zijn een succesvolle opstap naar een opleiding of betaalde baan.
● Onze scheepsbouwprojecten geven de bezoeker de kans te leren over het verleden.
● Oude ambachten zoals beeldsnijden en allerlei werkmethodieken blijven behouden.
● Onze werkwijze is onderscheidend: de opgebouwde expertise is uniek in de wereld.

De bouw wordt volledig bekostigd door donaties, opbrengsten uit loterijen, giften en sponsorgelden van particulieren en bedrijven. Zonder uw financiële hulp is er geen bouw. De Bataviawerf is officieel aangemerkt als ‘Goede Doelen Organisatie' en heeft een ANBI status.
Klik hier om de alfabetische lijst van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) te downloaden. Vul als zoekterm in: "bouwt retourschip". U kunt de Bataviawerf vinden onder de naam: Stichting Nederland bouwt V.O.C. Retourschip.

Steun onze projecten 

Het behoud van cultureel erfgoed, oude ambachten en werkmethodieken
De ‘Batavia' en ‘De 7 Provinciën' dragen bij aan het verbeelden van het verhaal van de mensen en hun leef- en werkwijze in de VOC-tijd en de Gouden Eeuw. Een bezoek aan de Bataviawerf biedt de bezoeker de gelegenheid op een actieve wijze te leren van het verleden. De werkwijze op de Bataviawerf is onderscheidend omdat er in het bouwproces nooit concessies worden gedaan. Men doet uitgebreid historisch onderzoek naar de bouwwijze, werkmethodiek en materiaalgebruik uit de 17e eeuw. Vastgesteld kan worden dat de opgebouwde expertise uniek in de wereld is. Hierdoor is de Bataviawerf in staat reconstructies te bouwen die zeer dicht in de buurt van de werkelijkheid komen. De bouw van de schepen levert nieuwe kennis op over de toenmalige scheepsbouw. We noemen dit wel 'experimentele archeologie'.

Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter

Tweet wordt geladen...
Volg op Twitter >

Laatste Facebook bericht wordt geladen...
Volg op Facebook >

Copyright 2009 Bataviawerf, Ontwikkeling & Realisatie PM Webdesign, Swifterbant
Volg ons op Twitter
Bekijk ons op Flickr
Bekijk ons op You Tube