Home|Contact   
Batavialand
Batavialand

Batavialand, het nieuwe erfgoedpark aan de Lelystadse kust
Eind 2011 hebben vijf partijen de handen in één geslagen om te komen tot één museale functie aan de Lelystadse kust. Het nieuwe park heeft de (voorlopige) naam Batavialand, Erfgoedpark der Lage Landen

Het ‘ natte’ verhaal van Nederland
Batavialand vertelt het verhaal van Nederland, de geschiedenis van het leven met water, de strijd tegen het water en het bewoonbaar maken van de delta waarin we leven. Het vertelt ook het verhaal van de avonturiers die met schepen naar verre oorden trokken en pioniers die zich in de net drooggevallen polders vestigden. Bij dat verhaal hoort ook de technologie van het bouwen van schepen en dijken door de eeuwen heen. Verschillende “attracties”, waarvan het schip de Batavia en het huidige museum Nieuw Land deel uitmaken, moeten dat verhaal vertellen. Batavialand is dus meer dan alleen een museum over de geschiedenis van Flevoland.

Nieuwe impuls
Erfgoedpark Batavialand is een uitdagend maar ook inspirerend plan. Het park zal uniek zijn in zijn soort met de verschillende attracties. Het krijgt een internationale uitstraling en wordt daarmee een belangrijke culturele en museale voorziening voor Flevoland. Batavialand moet een impuls geven aan de bezoekersstromen. De huidige instellingen hebben te weinig bezoekers om op lange termijn zelfstandig te kunnen voort bestaan. De verwachting is dat het nieuwe park op termijn 300.000 bezoekers gaat trekken, tegenover ongeveer 100.000 op dit moment bij de huidige instellingen gezamenlijk.

Het plan voorziet erin dat NLE, Bataviawerf en (de collectie van) RCE opgaan in Batavialand. De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad zijn als belanghebbende lid van de stuurgroep. De provincie vanuit haar rol op het gebied van cultureel erfgoed en haar wettelijke taak met betrekking tot de archieffunctie. De gemeente Lelystad vanwege haar taak op het gebied van ruimtelijke planvorming en als grondeigenaar in het gebied. Bataviastad neemt als gebiedspartner deel aan de stuurgroep.

Initiatiefnemers
De vijf partijen die het initiatief hebben genomen zijn de provincie Flevoland, de gemeente Lelystad, Nieuw Land Erfgoedcentrum (NLE), de Bataviawerf en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Zij zijn bestuurlijk vertegenwoordigd in de stuurgroep die het proces aanstuurt. Ook Bataviastad maakt deel uit van de stuurgroep.

Eind 2011 heeft de stuurgroep Arnoud Odding aangezocht als kwartiermaker. Odding heeft zijn sporen verdiend in conceptvorming en management van grootschalige tentoonstellingsprojecten in musea, onder andere de revitalisering van het Nationaal Glasmuseum Leerdam en dierentuin Artis. Odding naast kwartiermaker voor Batavialand ook directeur van Rijksmuseum Twente.

Begin 2013 heeft Odding zijn eindrapport aangeboden aan de stuurgroep. De leden van de stuurgroep hebben het rapport vervolgens besproken in de afzonderlijke besturen en de colleges van Gedeputeerde Staten en B&W. De conclusie is dat het rapport voldoende basis biedt om over te gaan tot de volgende fase.

Een belangrijke stap in deze volgende fase is het aanstellen van een Raad van Toezicht. Deze is in november 2013 geinstalleerd, op dat moment is de stuurgroep opgeheven. De Raad van Toezicht van Stichting Batavialand is verantwoordelijk voor de uitvoering van de plannen. Voor de verdere financiële, organisatorische, juridische en fysieke uitwerking van deze plannen wordt begin 2014 een interim directeur aangetrokken. Op basis van de uitwerking kan er eind 2014, begin 2015 een definitief besluit worden genomen. Wanneer dat besluit positief is zal het erfgoedpark de komende 10 jaar gefaseerd worden ontwikkeld.

1. Batavialand Rapport Odding
2. Persbericht benoeming Raad van Toezicht
3. Vacature enthousiasmerende interim Directeur Batavialand
4. Persbericht: Peter Verdaasdonk aangesteld als directeur 
5. Peter Verdaasdonk bij 'Over Flevoland Gesproken', Omroep Flevoland 29 maart 2014
6. Stichting Batavialand benoemt directeur 18 mei 2015
7. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed afdeling Maritiem Depot in Lelystad per jan 2016 niet meer toegankelijk voor publiek

Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter

Tweet wordt geladen...
Volg op Twitter >

Laatste Facebook bericht wordt geladen...
Volg op Facebook >

Copyright 2009 Bataviawerf, Ontwikkeling & Realisatie PM Webdesign, Swifterbant
Volg ons op Twitter
Bekijk ons op Flickr
Bekijk ons op You Tube