Home|Contact   
Geefwet
Geefwet

De nieuwe Geefwet stimuleert schenken aan cultuur

Geefwet met een jaar verlengd!
Particulieren en bedrijven die giften doen aan culturele instellingen kunnen een jaar langer gebruik maken van extra belastingvoordeel. Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën en minister Jet Bussemaker van Onderwijs hopen zo dat de verlenging voor een stimulans van giften aan de culturele sector zorgt. “Gevers kunnen veel voor een culturele instelling betekenen, ze kunnen het fundament verstevigen. De extra aftrek is een mooie stimulans”, aldus minister Bussemaker.

Zo werkt het
Met ingang van 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht*. De Rijksoverheid wil daarmee giften aan cultuur stimuleren voor een periode van vijf jaar. Als gevolg van de recente verlenging is dit dus zes jaar geworden. De Geefwet biedt met name optimaal fiscaal voordeel en schenkgemak bij het doen van een periodieke schenking via een akte voor een periode van vijf jaar. Het voordeel kan daarbij oplopen tot € 3.250 over een periode van vijf jaar!

Extra turbo-aftrek aan culturele instellingen
Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), die is aangemerkt als culturele instelling, levert tijdelijk extra voordeel op in de inkomstenbelasting. U mag uw gift aan de Bataviawerf met een multiplier van 25 % verhogen. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Er geldt dus een plafond: u kunt in totaal maximaal € 1.250 per jaar extra in aftrek brengen. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder multiplier.

Gebruik van de multiplier bij eenmalige giften
Uw eenmalige giften zijn slechts beperkt aftrekbaar. Alleen dat deel van de totale giften op jaarbasis hoger dan 1 % (tot maximaal 10 %) van uw verzamelinkomen komt voor aftrek in aanmerking. De multiplier van 25 % is uitsluitend van toepassing op giften aan culturele ANBI’s, zoals de Bataviawerf.

Aftrek bedrijfsgiften ook verruimd
Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag vanaf 2012, in plaats van de tot dan geldende 10 %, liefst 50 % van de fiscale winst bedragen, met een maximum van € 100.000. Voor de vennootschapsbelasting geldt hier een multiplier van 50 %, tot een maximum van € 5.000 per jaar. Er kan maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht.
Geef uw extra fiscale voordeel door aan de cultuur en natuur in Nederland!

*De Europese Commissie heeft op 14 februari 2013 het extra belastingvoordeel voor giften aan culturele instellingen definitief goedgekeurd. Tevens is de periode met een jaar verlengd. Hierdoor mogen giften van 2012 t/m 2017 met een percentage worden vermenigvuldigd waardoor er een hoger bedrag in de belastingaangifte kan worden afgetrokken.

Bron: cultuurfonds.nl

Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter

Tweet wordt geladen...
Volg op Twitter >

Laatste Facebook bericht wordt geladen...
Volg op Facebook >

Copyright 2009 Bataviawerf, Ontwikkeling & Realisatie PM Webdesign, Swifterbant
Volg ons op Twitter
Bekijk ons op Flickr
Bekijk ons op You Tube