Home|Contact   
Geschiedenis van De 7 Provinciën
Geschiedenis van De 7 Provinciën
7 provincien
Willem van de Velde de Oude schilderde
'De 7 Provinciën aan de vooravond van de Vierdaagse Zeeslag' (juni 1666)

 

Oorspronkelijk is De 7 Provinciën gebouwd in 1665 voor de Rotterdamse Admiraliteit. In zijn gloriejaren was het schip het vlaggeschip van Admiraal Michiel Adriaensz. De Ruyter en maakte vele zeeslagen mee. Na bijna 30 dienstjaren werd het in 1694 afgedankt.
De 7 Provinciën was een van de beroemdste, zo niet het beroemdste oorlogsschip uit de Nederlandse 17de eeuw. De Nederlandse Republiek stond in de tijd van Michiel de Ruyter op het toppunt van haar macht. Deze macht wordt onder meer verbeeld in het beeldsnijwerk op het schip.

Het doel van de huidige herbouw van De 7 Provinciën is, om een zo getrouw mogelijke reconstructie van dit 17de-eeuwse oorlogsschip te maken, aan de hand van bestaand bronnenmateriaal.
De kiel is gelegd op 17 mei 1995. De bouw zal nog zeker tot 2013 gaan duren.

 

Geschiedenis van De 7 provinciën in vogelvlucht

1664 Kiel gelegd op de admiraliteitswerf in Rotterdam.(december).
1665 Schip gereed (augustus).
In oktober werd het schip onder tijdelijk commando van vice-admiraal Aert van Nes toegevoegd aan de vloot, die onder oppperbevel stond van M.A. de Ruyter.
Deelname aan blokkade van de Theems.
3 november terug in Hellevoetsluis.
1666

de_ruyter
Tweede Engelse oorlog
Op 10 april kwam De Ruyter als bevelhebber aan boord van zijn nieuwe vlaggeschip.

11-14 juni Vierdaagse Zeeslag tijdens Tweede Engelse Oorlog.
De 7 Provinciën raakte behoorlijk beschadigd; de vlaggestok en grote steng weggeschoten. Tijdens provisorische reparatie moest de vlag tijdelijkworden overgebracht naar het schip van Aert van Nes.
4-5 augustus Tweedaagse zeeslag tussen Duinkerken en North-Foreland ('St. James Day battle').
Deze zeeslag verliep zeer slecht voor de Nederlandse vloot; De Ruyter werd bijna uit de kajuit weggeschoten; door goed manoevreren is erger voorkomen.
Tijdens de slag wordt De Ruyter ziek doordat een stukje lont in zijn keel schiet en gaat van boord; Aert van Nes neemt het opperbevel tijdelijk over.
Rond 14 oktober terug in de Maas.

1667

7provincien
Tocht naar Chatham

Vertrek op 9 mei. De Tocht naar Chatham was een zorgvuldig voorbereide expeditie.
Op 17 juni gaat de vloot voor anker bij een bank in de monding van de Theems ("de rivier van Londen"), ter plekke de Middlegrounds geheten.
Raid op de Medway/Chatham.
Een aantal kleinere schepen vaart o.l.v. luitenant-admiraal Van Gent de Medway op. Kapitein Jan Van Brakel vaart de ketting waarmee de rivier was beveiligd stuk. De Engelse vloot wordt deels verwoest en het Engelse vlaggeschip de Royal Charles wordt buitgemaakt.
Een poging om dit staaltje bij Harwich te herhalen mislukt tot tweemaal toe.
Begin oktober is het schip terug in de Maas (Hellevoetsluis).

Tussen 1667 en 1671 had het schip geen dienst.
1671 Kustbewaking.
1672 De Derde Engelse oorlog
Vertrek op 29 april met Cornelis de Witt aan boord.
Slag bij Solebay op 7 juni. Dit was de zwaarste zeeslag die tot dan toe door de Nederlandse vloot was uitgevochten.
1673 Vertrek op 11 mei.
Slag bij Schooneveld (I) op 7 juni.
Slag bij Schooneveld (II) op 14 juni.
Prins Willem III bezoekt schip bij Scheveningen.
Slag bij Kijkduin op 21 augustus.
Eind september terug in Hellevoetsluis.
1674 Expeditie naar Martinique o.l.v. De Ruyter.

De bedoeling was om Martinique terug te veroveren op de Fransen. Dit mislukte; er werden zware verliezen geleden. Onderweg werden de havens van Santa Cruz de Tenerife, Dominica en Nevis aangedaan; St. Eustatius werd gepasseerd.
Oktober terug.
Het jaar daarop stapt Michiel de Ruyter over naar het schip de Eendracht. Het heette dat De 7 Provinciën wegens het ontbreken van een dubbeling en algehele slechte staat van onderhoud niet geschikt was om een expeditie naar de Middellandse Zee te ondernemen, maar zoals later bleek was de Eendracht dat nog veel minder. Tijdens deze tocht sneuvelde de Ruyter in 1676.

1678 Jan van Brakel, de latere schout-bij-nacht, wordt kapitein op de Zeven Provinciën.

Vertrek in februari voor een expeditie naar Spanje.
Gevecht met een Algerijnse kaper.
Via Cádiz, Barcelona, Alicante, Málaga terug naar Cádiz en huis; aankomst eind september op Rede van Texel.

1691 Schip onder commando van schout-bij-nacht Jan Snellen

Nadat Willem III koning van Engeland was geworden werden de vloten van Nederland en Engeland samengevoegd onder het opperbevel van de Engelse admiraal Russell. Het Nederlandse eskader stond onder bevel van Philips van Almonde. Van Almonde was afkomstig uit Brielle en maakte carrière bij de admiraliteit van de Maze.
Bij het Bretonse eiland Ouessant worden enkele Franse schepen veroverd.
Op 24 augustus overlijdt Jan Snellen:

'den 24 dito 's morgens vonden wij onze schout-bij-nacht doot in zijn ledecandt leggen'.
Het bevel over het schip wordt overgenomen door Philip van der Goes.
Tijdens reparatiewerkzaamheden stak plotseling de wind op; de fokkemast en boegspriet waaiden overboord.
1692 Bevelhebber van De 7 Provinciën: kapitein Evert de Lieffde.

De Lieffde stamde uit een Rotterdams geslacht van zeeofficieren. Hij was de laatste bevelhebber van De 7 Provinciën en heeft een scheepsjournaal achtergelaten dat bewaard wordt in het Nationaal Archief in Den Haag.
Vertrek op 7 mei naar Engeland onder opperbevel van Luitenant-admiraal Philips Van Almonde; In Rye Bay samengevoegd met Britse vloot o.l.v. Russell.

Op 28 mei volgt de ontmoeting met de Franse vloot o.l.v. graaf Cotentin de Tourville.
28/5 - 3/6 Slag bij La Hogue .
Tijdens deze slag loopt de 7 Provinciën zware averij op. Het schip wordt provisorisch opgelapt en vaart naar Portsmouth. Daar vinden uitgebreide reparaties plaats (nieuw ra's, masten van wangen voorzien, nieuw tuig) tot 21/6.
Op 23 juni licht de 7 Provinciën anker bij Portsmouth en terug naar de vloot. Tot in oktober blijft het schip dienst doen en kruist door het Kanaal.
Eind september volgt de orde om huiswaarts te varen. Op 7 oktober wordt het anker gelicht. Door tegenwind duurt de thuisreis lang.
1 november: De 7 Provinciën maakt zijn laatste reis van Hellevoetsluis naar Rotterdam

De Liefde schrijft in zijn Journaal:

"Smorgens de wint ZZW, stijve koelte. Lichten anker en zeylen van Hellevoet. Godt danck voor behouden reys."
Het schip wordt daarna in Rotterdam opgelegd en in
1694 aan een scheepswerf voor de sloop verkocht.

Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter

Tweet wordt geladen...
Volg op Twitter >

Laatste Facebook bericht wordt geladen...
Volg op Facebook >

Copyright 2009 Bataviawerf, Ontwikkeling & Realisatie PM Webdesign, Swifterbant
Volg ons op Twitter
Bekijk ons op Flickr
Bekijk ons op You Tube