Home|Contact   
Michiel Adriaenszoon de Ruyter
Michiel Adriaenszoon de Ruyter

Een korte biografie

Michiel Adriaenszoon de Ruyter* Vlissingen, 24 maart 1607
† a/b D’Eendraght, 29 april 1676

Michiel Adriaenszoon de Ruyter is geboren en getogen in Vlissingen. In 1618 ging Michiel voor het eerst naar zee, in dienst van de rederij van Lampsins, als hoogbootsmansjongen. In 1621-‘22 diende hij korte tijd in het Staatse leger onder Prins Maurits. In 1622 gaat hij weer naar zee, waar hij gestaag opklom in rang. De Ruyter zorgde dat hij ook theoretisch onderlegd raakte in de zeevaartkunde. Daardoor kon hij stuurman worden.

In 1631 trouwde hij zijn eerste vrouw, Mayke Velders, die datzelfde jaar in het kraambed overleed. In 1636 hertrouwde hij met Neeltje Engels. Zij overleed in 1650. Hun zoon was Engel de Ruyter (1649-1683).

Tussen 1633 en 1635 was De Ruyter stuurman op de walvisvaarder ‘Groene Leeuw’. In 1637 werd hij kapitein op een kruiser (een particulier kaperschip) van de gebroeders Lampsins in Vlissingen.
In 1641-’42 was hij tijdelijk in ’s Lands dienst als Schout-bij-Nacht onder admiraal Gijsels en tevens als kapitein van ‘De Haze’, een tot oorlogsschip verbouwde koopvaarder. Vervolgens koopt De Ruyter een eigen schip, de ‘Salamander’, waarmee hij acht jaar voor eigen rekening heeft gevaren, vooral op Noord-Afrika en West-Indië.
In 1651 besluit hij om de zee vaarwel te zeggen en zich aan land te vestigen. In 1652 huwt hij voor de derde maal, nu met Anna van Gelder (1613-1687).

In 1652 aanvaardt De Ruyter na lang aandringen een benoeming als ‘vice-commandeur’ onder vlootvoogd Witte de With, voor één tocht. Tijdens ziekte van De With werd het commando overgenomen door Maarten Harpertszoon Tromp. De Ruyter verlengde zijn dienstverband tot na de Slag bij Terheide (10-08-1653), waar Tromp sneuvelde.
Raadpensionaris Johan de Witt bood De Ruyter het opperbevelhebberschap aan, maar De Ruyter weigerde. De kolonel der ruiterij Jacob van Wassenaer werd vlootvoogd. Johan de Witt heeft lang op De Ruyter ingepraat en uiteindelijk aanvaardde hij wel de benoeming tot vice-admiraal van Amsterdam, op 11 november 1653.

In 1655 verhuist De Ruyter met familie naar Amsterdam, waar hij lange tijd woonde aan de Buitenkant (teg. Prins Hendrikkade nr. 131, gevelsteen aanwezig, zie foto hieronder). Hij had verschillende vlaggeschepen onder zijn bevel in de jaren die volgden: ’t Huys te Swieten, ’t Huys Tydtverdryff, De Spiegel. Hij ondernam diverse expedities naar de Middellandse Zee en naar de Oostzee (openhouden van de Sont tegenover de Zweden). Contacten met de Deense koning leidde tot de verheffing van De Ruyter in de Deense adelstand in 1659.

Gevelsteen

Begin jaren ’60: expedities naar West-Afrika, de Cariben en Terre Neuf (Newfoundland) tegen Engelse kapers en Barbarijse zeerovers.
Na de dood van Van Wassenaer volgt op 11 augustus 1665 De Ruyters benoeming tot luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland en bovendien ‘chef ende opperhooft’ van de gehele vloot. Intensief contact met Johan de Witt gedurende zijn hele carrière. Beiden zijn het eens over de oprichting van een speciale soldaten-afdeling binnen de vloot: op 10 december 1665 wordt het Korps Mariniers opgericht.
In maart 1666 betrad De Ruyter zijn nieuwe vlaggenschip, De 7 Provinciën.
Tijdens de Tweede Engelse oorlog (1665-1667) vinden diverse zeeslagen plaats en natuurlijk de beroemde Tocht naar Chatham, waarbij het Engelse vlaggenschip Royal Charles wordt buitgemaakt.

In 1672 wordt prins Willem III benoemd tot stadhouder, kapitein-generaal en admiraal. Moord op de gebroeders De Witt in Den Haag. De Ruyter wordt thuis in Amsterdam door een woedende volksmenigte belaagd, maar hij wordt tijdig ontzet.
Prins Willem III benoemt De Ruyter op 24 februari 1673 tot luitenant-admiraal-generaal, een nieuwe titel die speciaal voor hem werd gecreëerd.
In 1673 levert De Ruyter de beroemde Slagen op Schooneveld (7 en 14 juni) en die bij Kijkduin (21/8). De Ruyter verkeert op het toppunt van zijn roem. Zijn zoon Engel wordt benoemd tot schout-bij-nacht.

In 1674 vind een mislukte expeditie naar Martinique plaats.
In 1675 verzoekt de Spaanse koningin de Staten om hulp tegen de Fransen die de Spaanse bezittingen in Zuid-Italië hebben bezet (Sicilië en Napels). De Ruyter is tegen het zenden van de beoogde kleine vloot, omdat volgens hem de kracht van de Fransen wordt onderschat. Maar hij stelt: ‘De Heeren hebben mij niet te verzoeken maar te gebieden en al zond men mij met één schip, ik zou mijn leven wagen’ en hij onderneemt toch de expeditie a/b de Eendracht.
In januari 1676 worden enkele gevechten geleverd, o.a. bij Stromboli. Op 27 maart volgt de aanval op Messina (Sicilië). Tijdens de z.g. Slag bij de Etna op 22 april 1676 raakte De Ruyter zwaar gewond door een kanonskogel die zijn rechterbeen verbrijzelde. Er trad wondkoorts in en op 29 april stierf hij.
Zijn lichaam werd aan boord van de Eendracht terug naar Nederland gevoerd waar het pas op 30 januari 1677 in Hellevoetsluis aankwam. Op 18 maart 1677 werd De Ruyter met vorstelijke statie begraven in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, waar zijn praalgraf nog altijd te zien is.

Het bovenstaande is een samenvatting van:
A. van der Moer, De Luitenant-Admirael-Generael, Franeker (Van Wijnen), 2000.

Een uitgebreide biografie van De Ruyter is:
Ronald Prud'homme van Reine, Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter, Amsterdam, 1996.

Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter

Tweet wordt geladen...
Volg op Twitter >

Laatste Facebook bericht wordt geladen...
Volg op Facebook >

Copyright 2009 Bataviawerf, Ontwikkeling & Realisatie PM Webdesign, Swifterbant
Volg ons op Twitter
Bekijk ons op Flickr
Bekijk ons op You Tube